Ventilerat golv

Jag tror nog att de flesta, i alla fall husägare, vet att det är bra om ett hus är ventilerat just för att undvika fuktskador i huset. Det som inte alla kanske tänker på däremot är att när vi andas ut vår luft så är den fuktig. Beroende på årstid är den mer eller mindre fuktig men den innehåller alltid en viss mängd fukt. Fukt finns alltså alltid i ett hus, men det är väldigt olika hur mycket fukt som bildas i de olika husen.  Ett hus som kontinuerligt är uppvärmt och har en bra ventilation är så klart mindre benägen att drabbas av fuktskador. En annan sak som bidrar till fukt är hus som står på en oisolerad betongplatta, det är här ett ventilerat golv kommer in i bilden.

Mekaniskt ventilerat golv

Många 60-70 tals hus är byggda med källare och hus med källare har lättare för att drabbas av en högre fukthalt. Står det dessutom på en oisolerad betongplatta så är det som att be om fuktskador. Men det finns en bra lösning och den heter ”ventilerat golv”, om ditt hus drabbas av förhöjd fukthalt i källaren är mitt råd att lägga ett mekaniskt ventilerat golv. Och när du ändå håller på att fuktsanera och förebygga fuktskador så tycker jag också att du ska dränera runt huset om det inte är nyligen gjort.

Mekaniska golv – hur funkar det?

Med mekaniskt ventilerade golv skapas en liten luftspalt ovanpå golvet och det är denna som sedan ska ventileras. All luft som blir i det rummet som det mekaniska golvet är installerat, sugs ned i denna luftspalt och skickas sedan vidare genom ett rör så att all fuktig luft leds ut från huset. Det är faktiskt så bra att ventilerade golv löser problemen med fukt och annat som kan vara farligt i luften. Det farliga i luften uppkommer av fukt som reagerat med andra organiska material.